Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
活人 活化 活命 活套 活宝 活度 活扣 活期 活泼 活版 活的 活着 活络 活者 活著 活跃 活辦 活门
活期
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 活期
[huo2 qi1] (戳) اوسمهال;اوسنى;بهاند;بهاو;بهېدونکی;بيند;بينده;بيېدونکی;په او سنى حال پورې مر بوطه;په عمومى صورت قبول شوى;جاري;جديد;جريان;چړا;چلاندى پيسې يا بهاندې او به;خوځښت;دبريښنا جريان يا More…