Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浅的 浅薄 浅黄
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 浅的
[qian3 de5] (睱) (لكه دكبانو);اوبه چې ژورې نه وي;بهير;ډله;رغى;هوار;چړ;څيړه;دندانه
[qian3 bo2 de5] (睱痢) (لكه په خبروكى);اسان;آسان;اسانه;آسانه;باندېنی;برسېرن;بې تکليفه;جارى;جټکانه;روان;سربېرن;سطحي;سوانه;ښوى;سويت
3. 浅黄色
[qian3 huang2 se4] (睱独︹) په څر من موښل;زيړ بخون نا رنجى;زيړ بخون نا رنجى رنګ;سنډا;مېښ;يوډول څرمن چه لښكرى كرتۍ ځنى جوړيږى;صيقل;سپينول
4. 浅黄色的
[qian3 huang2 se4 de5] (睱独︹) په څر من موښل;زيړ بخون نا رنجى;زيړ بخون نا رنجى رنګ;سنډا;مېښ;يوډول څرمن چه لښكرى كرتۍ ځنى جوړيږى;صيقل;سپينول