Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浮华 浮夸 浮桥 浮箱 浮萍 浮著
浮华
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 浮华
[fu2 hua2] (疊地) پيس;خودنمائي;شروشور;بابېزی;باطل;بى ښير توب;بى ګټيتوپ;بى نتيجه والى;پوچوالى;تاغ;چټى;خانتما توب;خواس;خوشى;دماغ;ښاځ;غرور;کلانکاري;لاپه;لويښت;لوينه;ناغ;بطلان;خودي;ټېل ماټېل;بې More…