Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浮华 浮夸 浮桥 浮箱 浮萍 浮著
2. 浮华
[fu2 hua2] (疊地) پيس;خودنمائي;شروشور;بابېزی;باطل;بى ښير توب;بى ګټيتوپ;بى نتيجه والى;پوچوالى;تاغ;چټى;خانتما توب;خواس;خوشى;دماغ;ښاځ;غرور;کلانکاري;لاپه;لويښت;لوينه;ناغ;بطلان;خودي;ټېل ماټېل;بې More…
3. 浮夸
[fu2 kua1] (疊肛) اغراق كول;پنډول;پنډېدل;ټنډېدل;چاغول;چاغېدل;څربېدل;څوربېدل;خرټېدل;خمټېدل;شلنډېدل;غټول;غټېدل;غوټول;غوښه نیول;له پرتې وتل;لويول;مبالغه كول;مبالغه;پشي;اِغراق كول;مُبالغه كول
4. 浮桥
[fu2 qiao2] (疊爵) دالوتكې هغه لاندې برخه چې الوتكه پرې په سمندرونو كښې په او بو را كوزيدى يا اوچتيدى شې;يو راز بيړۍ ده چې بيخ يي اوار وې او په ځينې ځايينو كې برسيره پول پرې تړل كېږې;جسر
5. 浮箱
[fu2 xiang1] (疊絚) دالوتكې هغه لاندې برخه چې الوتكه پرې په سمندرونو كښې په او بو را كوزيدى يا اوچتيدى شې;يو راز بيړۍ ده چې بيخ يي اوار وې او په ځينې ځايينو كې برسيره پول پرې تړل كېږې;جسر
6. 浮萍
[fu2 ping2] (疊涤) جالي
7. 浮著
[fu2 zhe5] (疊帝) بلها;بولک;پرېمانه;پېخر;زيات;سوا;لاهو ◊ [fu2 zhe5] (疊帝) بلها;بولک;پرېمانه;پېخر;زيات;سوا;لاهو