Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浸一 浸入 浸剂 浸水 浸润 浸渍 浸膏 浸透
浸一下
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jin4 yi1 xia4] () (په او بو كې);(لكه دبيرغ);اخته کول;بوکېدل;خېشتول;ډوبېدل;ښکېل کول;ښکېلول;شوه کېدل;غوټه كول;ګرفتارول;کښې ايستل;کښېيستل;لاهو کېدل;منډل كښته كول او بيرته سمدلاسى پورته More…