Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浸一 浸入 浸剂 浸水 浸润 浸渍 浸膏 浸透
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jin4 yi1 xia4] () (په او بو كې);(لكه دبيرغ);اخته کول;بوکېدل;خېشتول;ډوبېدل;ښکېل کول;ښکېلول;شوه کېدل;غوټه كول;ګرفتارول;کښې ايستل;کښېيستل;لاهو کېدل;منډل كښته كول او بيرته سمدلاسى پورته More…
[jin4 ru4 yan2 shui3] (芉) (لكه دبحر);تر وشى او په;ترخې اوبه;مالګو بى;ملګوبی
3. 浸剂
[jin4 ji4] (警) ځوښانده;دم;انجکسيون;تزريق
4. 浸水
[jin4 shui3] () انجذاب;جذب;لندېده
5. 浸润
[jin4 run4] (柬) نفوذ;نفوذي;ننوتنه ◊ [jin4 run4] (軭柬) نفوذکول;څڅېدل;نفوذ كول;ننوتل
6. 浸渍
[jin4 zi4] (簕) لامبا;لامبنه;لمبنه;لمبونه;لمبېدنه;لمبېده;غوټندى
7. 浸渍者
[jin4 zi4 zhe3] (簕) پېشوۍ;تېنکی;څمچۍ;څمڅه;څمڅۍ;دب;ډونګرۍ;كاچوغه;کرنډۍ;کړېڅۍ;کړيچی;لاستوره;چمچورۍ;چمچوری;لړېڅی;کونجۍ
8. 浸膏
[jin4 gao1] (籌) (څخه);(دچاقول ياليك);استخراجول;اقتباس كول;ايستل;باسل;پاټکی;پارچه;تالنده او برېښنا;ټک کول;ټولټال;جاهليت;جوهر;چېوهل;ډز More…
9. 浸透
[jin4 tou4] (硓) (چې شى پكښي لنډيږي);(لكه وريجې په اوبو كې);آب;اوبه;جذبول;خولمېدل;خېشتول;خيشتول;خيشتونه;خيشتېدل;راښكل;زبېښل;زبېښنه;لندول;مايع;لندېدل;سيرآب