Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
涉嫌
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[she4] (疉) تجربه کاري;(دژوند);ازميښت;پخوالى;تجربه;خاکي;خوږېدل;دردېدل;دړدېدل;دوکېدل;ربړېدل;رنځېدل;سرګذشت;سړې More…
[she4 xian2 ren2] (疉尔) اټكلول;اشتباهي;انګېرل;بدګماني لرل;تورلګول;تورن;داشتباه لاندې;زړه ته لوېدل;شبهه ناک;شك پرې راغلى;شك لرل;شکمن;ګمان کول;ګڼل;مشكوك;مظنون;متهمول;شكمن