Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
涡卷 涡度 涡形 涡水 涡螺
2. 涡度
[wo1 du4] (歹) (ګرداو لكه داو بو);بړبوکۍ;بوبوره;بوربوکۍ;بوړبوکۍ;چور لېدل;چورلندی;څرخاو;څرخنی;څرخېدل;خارخوټی;خپړ;دوړ دوړکه;غړومبی;غولۍ;ګډوبى;ګرځنى;ګرځنى كېدل;ګرځوبى;کرخنی;ګرداو;ډب
3. 涡形的
[wo1 xing2 de5] (歹) (ژوپوهنه);تاوراتاو انځور;ګوجى;كوړى كوړى انځور
4. 涡形花样
[wo1 xing2 hua1 yang4] (歹妓) (ژوپوهنه);تاوراتاو انځور;ګوجى;كوړى كوړى انځور
5. 涡水
[wo1 shui3] (歹) (ګرداو لكه داو بو);بړبوکۍ;بوبوره;بوربوکۍ;بوړبوکۍ;چور لېدل;چورلندی;څرخاو;څرخنی;څرخېدل;خارخوټی;خپړ;دوړ دوړکه;غړومبی;غولۍ;ګډوبى;ګرځنى;ګرځنى كېدل;ګرځوبى;کرخنی;ګرداو;ډب
6. 涡螺
[wo1 luo2] (歹脸) (ژوپوهنه);تاوراتاو انځور;ګوجى;كوړى كوړى انځور