Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
液体 液化 液态 液晶
液化
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 液化
[ye4 hua4] (睪て) اوبه كول;اوبه کول;اوبول;مايع كول;مايع کول;ويلول ◊ [ye4 hua4] (睪て) اوبونه;اوبېدنه