Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ling2] (真) په هواكېدل;هسكېدل;هواته ختل;چورلک;رپېدل;جګېدل;ختل;لوړېدل
2.
[ling2] (真) تيرى كول;لاندې کول;ورو ورولاندى كول يا نيول;له اختياراتو څخه تجاوز;تعدي;تخطي;تېرى كول;زياتى كول;لاندې كول