Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
深信 深入 深奥 深度 深爱 深红 深长
深度
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 深度
[shen1 du4] (瞏) بېخ;پسمنظر;په مو سيقى كې دږغ بموالى;تل;تهنه;دشى منځ;زړه;زمينه;ژور;ژورتوب;ژورتيا;ژوره;ژوروالى;ژوروالی;شپ;شدت;عمق;عميق;غوچوالی;قلب;ګړنګ;كنده;کايي;کومۍ;کونه;لړماښ;لړمون