Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
清劲 清教 清晨 清楚 清洁 清洗 清真 清贫 清醒 清除 清静
清教徒
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qing1 jiao4 tu2] (睲毙畕) په اولسمه پيړۍ كې دعيسوي مذهبي دهغې ډله غړى چې غوښتل يې په مذهب كې تصفيه او سادګي راشي;په مذهبي كې ډير سختګير
[qing1 jiao4 tu2 de5] (睲毙畕) په اولسمه پيړۍ كې دعيسوي مذهبي دهغې ډله غړى چې غوښتل يې په مذهب كې تصفيه او سادګي راشي;په مذهبي كې ډير سختګير