Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
清劲 清教 清晨 清楚 清洁 清洗 清真 清贫 清醒 清除 清静
清楚 清楚地 清楚说
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qing1 chu3 de5] (睲贰) هامون;بېديا;کندری;ارا;الکټروليز;انسداد;اوڅار;ايسند;بابېز;بارز;بديهي;بسيط;بنډ;بوب;بوبه;بې تکلفه;بېوره;تپ;جټکانه;جلګه;جلي;جمال;جوت;چاندي;خالص;خړوس;دامان;ده باشي;رډ More…