Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
清劲 清教 清晨 清楚 清洁 清洗 清真 清贫 清醒 清除 清静
清洁 清洁的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 清洁
[qing1 jie2] (睲间) اجلاپ;اچه کول;بوب;بوبه;بوبول;پاك;پاک;پاکول;پېجاو;پېجاوول;پېچاوول;چاندي;چوڼيا کوکۍ;حلال;خاص;خالص;خالي کول;خپل;روغتيايي;ړينګی;ساد;ساک More…
2. 清洁
[qing1 ji2] (睲稀) بوب;بوبه;بې غشه;پاک;پاک لمنه;پاکلمنی;پرهېزګار;چاندي;چڼ;خالص;خالص نظري;سپېڅ;سپېڅلى;سپيڅلى;سپين More…
3. 清洁的
[qing1 jie2 de5] (睲间) پرېولن;پېجاوونه;پېجاوېدنګ;تزکيه;تصفيه;تطهير;چاڼېدنه;چاڼېده;سپېڅغننه;صفايي;مانجونه;مانجېده;پاکېده;سپېڅلتوب