Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
清劲 清教 清晨 清楚 清洁 清洗 清真 清贫 清醒 清除 清静
清真寺 清真教 清真的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qing1 zhen1 si4] (睲痷) جمات;ترړې وهل;جومات;مزدک;مسجد;نمزدک;ماجت;جماعت
[qing1 zhen1 jiao4] (睲痷毙) اسلام;مسلماني;اسلاميت
3. 清真的
[qing1 zhen1 de5] (睲痷) اسلامي;مسلم;مسلمان;محمدي