Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
清劲 清教 清晨 清楚 清洁 清洗 清真 清贫 清醒 清除 清静
清除
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 清除
[qing1 chu2] (睲埃) ( دګناه او ځاى );ازادول;بهول;بهوونكى;پاكول;پاكى;تشول;توه غل;جاړل;چړول;حيضه;ريخی;سدکاو;صافول;مسهل;جاړ;تصفيه