Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
渗沟 渗滤 渗漏 渗透
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 渗沟
[shen4 gou1] (函肪) (كثافت);پكښې تيريږي;ترمځكې لاندې نل يا تونل چې ناولتيا;جوېړ;خياط;درځي;درزي;سکوی;ګنډونكى;ګنډونکی;ګنډونی;مردار ډنډ
2. 渗滤
[shen4 l?] (函耾) ننېده;زووب;ننوب
3. 渗漏量
[shen4 lou4 liang4] (函簗秖) تښتېدنه;تښتېده;تېښت;تيښته;څڅوبې;څڅېدلى شى;څڅېدلى شي;ځغاست;څېښتېدنه;د زړه زور کول;درز;دنګنه;زغلېده;فرار;ليک;ننوب;څڅوب;څڅېده;څڅوبى;افشا_وتنه
4. 渗透
[shen4 tou4] (函硓) حلول;منډنه;نفوذ;ننه ايستنه;ننوتنه;درز;سرايت
5. 渗透的
[shen4 tou4 de5] (函硓) اغيزه ناك;موْثر