Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
港口 港湾
港口工 港口都
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gang3 kou3 gong1 ren2] (翠) دبندرالى ينډى ياجوالى;مالي
[gang3 kou3 du1 shi4] (翠常カ) بندر;سمندري اډه