Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
湿气 湿疹 湿透
湿气
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 湿气
[shi1 qi4] (楞蒩) ابوزک;تربتول;تربوخته;چړوبن;خفه كول;درول;رطوبت لرونکی;زېمناک;زيمناک;ساګيني;ساور بندول;کرېمن;لمدول;لند;لندول;لنديل;لوند;لوندوالى;مخه نيول;مرطوبول;نمجن;نمجنول;نيېل;وچ More…