Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
溅散
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 溅散
[jian4 san3] (聁床) (لكه نرخ);ترنځۍ;څلګه;څلکه;خوټېدل;داره;داره کول;داره وهل;دارې وهل;دنرخ جګېدنه;رندکه;شوترکي;غوزي;ناڅاپه جګېدل;ناڅاپه چټكي;ناڅاپي هڅه كول;لاڼی;پاشل;شړول;شيندل;پوږ;شترکه