Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
溶化 溶解
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[rong2] (坊) او به كول;اوبېدل;بېحاله کېدل;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېسده کېدل;تحليلول;تحليلېدل;حل كول;حل کول;حل کېدل;حلول;حلېدل;ګډوډ كول;منحل كول;منحلول;ويلول;ويلى More…
2. 溶化
[rong2 hua4] (坊て) اوبه كول;اوبه كېدل;اوبه کول;اوبول;اوبېدل;بېحاله کېدل;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېسده کېدل;پستول;پستېدل;تحليلېدل;حل کېدل;حلېدل;رنګېدل;ړنګول;ويلول;ويلې كېدل;ويلې کول;ويلي More…
3. 溶解
[rong2 jie3] (坊秆) انحلال;بيچ;تحليل;چاره;چاره سازي;حل;حل كونه;حل کېدنه;ځواب;دوايي;رغي;سوب;لاره چاره;محلول;وځله;پرېکړون;پرېکون;تصفيه;لنډيز;حتم;غوڅېده;مزج;پرېکونه;اوارى;حل لاره ◊ More…