Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
滚动 滚开 滚木 滚烫 滚草 滚落 滚转 滚轴 滚雪
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gun3 dong4 de5] (簎笆) ګز;تولند;څپان;څپاند;څپې څپې;رغړند;رغړېدنه;رغښت;رغښتنه;رغښتونکی;ښويند;ښويندوکی;غاړې;لغړندوکی;لغښتنه;متلاطم;کولېده;لولنده;غښتنه;غړنګ;غړونه;غړنده
2. 滚开!
[gun3 kai1] (簎秨!) پشې;تلخه;کړې;کش
3. 滚木材
[gun3 mu4 cai2] (簎れ) دوه اړخيزه ملګرتيا;سياسي راكړه وركړه
4. 滚木球戏
[gun3 mu4 qiu2 xi4] (簎れ瞴栏) بوغ;(ګېند);(لكه دڅڅى);انګيټۍ;اورېکی;بټۍ;بلغمي پياله;پجم;پجن;پنډوس;تشت;تودلۍ;چکۍ;خزه;خومره;دبولينګ بنډوسګى;دبولينګ لوبى كول;دپنډوسكى اچونه ياوارونه;دهر شى كاسه ډوله More…
5. 滚烫的
[gun3 tang4 de5] (簎縎) ځوښونه
6. 滚草
[gun3 cao3] (簎) ( يوډول بوټۍ );بادوړى;بړبوكۍ;کانډيال
7. 滚落
[gun3 luo4] (簎辅) اپوټه کېدل;اړول;الوړې کېدل;بربړوک;بودرۍ خوړل;بوغ;پر خوله لګېدل;پربل مخ اړول;پرځول;پرځېدل;پرځېدنګ;پرزول;پرزېدل;پريوتنه;پړتاوېدل;په خرپ لويدل;په درب لويدل;په More…
8. 滚转机
[gun3 zhuan3 ji1] (簎锣审) استوانه;چرخند ونكى;چورلنډى;رغړندى;رول;سلندر;سلنډر;لغړندوکی;لوله;لوړکی
9. 滚轴
[gun3 zhou2] (簎禸) استوانه;چرخند ونكى;چورلنډى;رغړندى;رول;سلندر;سلنډر;لغړندوکی;لوله;لوړکی
10. 滚雪球式的募
[gun3 xue3 qiu2 shi4 de5 mu4] (簎撤瞴Α兑) دواورې توپ;دواورې غونډارې;څپاری