Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
满意 满手 满足 满身
满意地
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[man3 yi4 de5] (骸種) (په اطميناني ډول);(لكه داوبو;(مشواڼۍ);اټګی;ار;اراټ;ارټ;ارهټ;ارهډ;اوتګی;بيخي;په نيكمرغۍ;په اعلى ډول;په بيړۍ كې داوبو ټوليدلو يو ژورځاى;په پريمانۍ;په پوره ډول;په دليل;په More…