Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
漏出 漏失 漏水 漏的
漏失
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 漏失
[lou4 shi1] (簗ア) القاء;برامد;بهونه;بهېدا;بهېدنګ;بهېدنه;بيېدنګ;بيېدنه;بيېده;تښتېدنه;تښتېده;تېښت;تيښته;څېښتېدنه;خارجېده;خروج;دنګنه;فرار;قاضي;ګلابي