Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
漫不 漫射 漫步 漫游 漫谈 漫骂
漫步于 漫步的 漫步者
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[man4 bu4 yu2] (憨˙) اپلاتې ويل;ايله ګردى;پرتې ويل;پرتېدل;چټى چكر;چكر;چكروهل;چکر وهل;سپکي خبري کول;سيل;قدم وهل;ګر ځيدنه;ګرځيدل;لالهنده ګرځيدنه;هوا خورى كول;هواخورى;ګردش
[man4 bu4 de5] (憨˙) ارتاويزه;اوپړې پوپړ ې;پرتې;پرتې ورتې;ګرازی;کجاوې;غندو
3. 漫步者
[man4 bu4 zhe3] (憨˙) اواره ګرځيدونكى;چكروهونكى;لالهانده ګرځيدونكى;هواخورى كوونكى