Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
潜在 潜意 潜望 潜水 潜艇 潜行 潜逃 潜遁
潜水 潜水员 潜水的 潜水艇
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 潜水
[qian2 shui3] (肩) پيکې;په اوبو كې غوټه كېدل;تادې;تعجيل;تل ته کېناستنه;تلول;چکله;خرابات;غوپه;غوپه کول;غوټه;غوټه وهل;له پاس څخه دالو تكى په ګړهنديتوب را ټيټېدل;مرغری;يوپ
[qian2 shui3 yuan2] (肩) غوټندی;مرجيوڼ
3. 潜水的
[qian2 shui3 de5] (肩) يوپ;غوټه;غوټندى
4. 潜水艇
[qian2 shui3 ting3] (肩弗) ( تحت البهري);(يو ډول جنګي بيړي);اوبتل;تحت البحري;ډوب ماكو;ډوب ماکو;تحت صفر