Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
澄清
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[deng4] (坚) كښېكښل;آرامول;استوارول;استوګن کېدل;اموخته کېدل;برابرول;بېخ ته كښېناستل;پرېكړه كول;په ځاى كول;په كار كېدل;تثبيتول;تثبيتېدل;تخته كول;تخته More…
2. 澄清
[cheng2 qing1] (坚睲) خړل;عمل کول;عمل ورتلل;غول کول;څرېدل;غول;غائط;پچه