Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bin1] (脁) ( دوخت او ځاى په لحاظ );اجوت;انيس;سېلمه;صميمي;قريب;مجاور;مقارن;منجاور;منجور;نږدې;نزدو;نژدې;نسکير;نيژدې;همجوار;همسايه;تېرونى;کابو;مقرب;نزد;څنګ;ځګرګوش;متقارب;عند;اټکلي;سم لاسی;قرين;په More…