Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
灌入 灌木 灌水 灌注 灌溉 灌肠 灌输 灌进 灌醉
灌入留
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[guan4 ru4 liu2 sheng1 ji1] (拈痙羘诀) فونوګراف;( په امريكاكې );(فونوګراف);غږ ميچ;ګرافون;ګراموفون;هغه اله چې اواز او موسيقي ثبتوي او بيرته يې اوروي;کوکول;ککوړی ◊ [guan4 ru4 liu2 More…