Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
灌入 灌木 灌水 灌注 灌溉 灌肠 灌输 灌进 灌醉
灌溉
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 灌溉
[guan4 gai4] (拈礍) آبياري;اوبه خور;اوبونه;اوبېدنګ;اوبېدنه;پڼه;خړوبونه;آب پاشي;ونډی;آبي
2. 灌溉
[guan4 gai4] (拈礍) اوبه کول;اوبه لګول;اوبول;اوبېدل;اوپاشي کول;پټول اوبه پر لګول;پڼه کول;پڼول;چښول;چڼکاوول;خړوبول;سېرابول;آبياري;مړوبول;پڼه;راوستل