Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
灌入 灌木 灌水 灌注 灌溉 灌肠 灌输 灌进 灌醉
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[guan4] (拈) چيندخ خور;بغ;( ماهى );( مرغه );خوړونكى;ډېنګ;کب;کوتان;هرړۍ;بګلی
[guan4 ru4 liu2 sheng1 ji1] (拈痙羘诀) فونوګراف;( په امريكاكې );(فونوګراف);غږ ميچ;ګرافون;ګراموفون;هغه اله چې اواز او موسيقي ثبتوي او بيرته يې اوروي;کوکول;ککوړی ◊ [guan4 ru4 liu2 More…
3. 灌木一样的
[guan4 mu4 yi1 yang4 de5] (拈れ妓) بمبل;ټل;چغ;څپلاک;ځينګر;سڅ;ګڼ;ګور
4. 灌木一般的
[guan4 mu4 yi1 ban1 de5] (拈れ) په بوټوپټ;له بوټو ډك
5. 灌木林
[guan4 mu4 lin2] (拈れ狶) بوټى لرونكى مځكه;بوټيانه
6. 灌木的
[guan4 mu4 de5] (拈れ) په بوټوپټ;له بوټو ډك
7. 灌木繁茂著的
[guan4 mu4 fan2 mao4 zhu4 de5] (拈れ羉璟帝) په بوټوپټ;له بوټو ډك
8. 灌木茂密的
[guan4 mu4 mao4 mi4 de5] (拈れ璟盞) بمبل;ټل;چغ;څپلاک;ځينګر;سڅ;ګڼ;ګور
9. 灌水器
[guan4 shui3 qi4] (拈竟) چيچړوبی;شاور;غسل ور کول;لمبا;لمباځی
10. 灌注法
[guan4 zhu4 fa3] (拈猔猭) چيچړوبی;شاور;غسل ور کول;لمبا;لمباځی
11. 灌溉
[guan4 gai4] (拈礍) آبياري;اوبه خور;اوبونه;اوبېدنګ;اوبېدنه;پڼه;خړوبونه;آب پاشي;ونډی;آبي
12. 灌溉
[guan4 gai4] (拈礍) اوبه کول;اوبه لګول;اوبول;اوبېدل;اوپاشي کول;پټول اوبه پر لګول;پڼه کول;پڼول;چښول;چڼکاوول;خړوبول;سېرابول;آبياري;مړوبول;پڼه;راوستل
13. 灌肠法
[guan4 chang2 fa3] (拈竮猭) اماله;دستور
14. 灌输的
[guan4 shu1 de5] (拈块) روحنواز;همت افزا;ملهمانه;ملهم;مشوق;روح پرور
15. 灌进
[guan4 jin4] (拈秈) کلي;اندربيل;اندرېيل;اندرېينه;اوبه پرې تېرول;اوبه رغړول;اوپه پر تيرول;اوکش کول;اوکشي;كنګالول;کنګال;کنګالول;کنګالونه;کنګالېدل;کنګالېده;مانج More…
16. 灌醉
[guan4 zui4] (拈綤) (شراب);خړول;زيات چښل;لوری ورکول;مستول