Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
火儿 火山 火星 火烧 火箭 火花 火葬 火车 火鸡
火鸡
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 火鸡
[huo3 ji1] (蔓) پيل مرغ;شنډکيز چرګ;ترکيه;پېرو;خرتمي چرګ;خړ تمى چرګ;شونډكيز چرګ;شونډکيزچرګ;فيلمرغ;فیلمرغ;روم