Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
灯丝 灯塔 灯心 灯泡 灯火 灯盏 灯笼
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 灯丝
[deng1 si1] (縊捣) (لكه دګلانو);تار;ډكى;ريښكۍ;ميريا ډنډر;رشته
2. 灯塔
[deng1 ta3] (縊娥) يوډول برج چه په سر كښې يى غښتلى څراغ ايښوول شوى وي اوماڼوګانو دهغه په رڼاكښې خوځيږى
3. 灯心绒
[deng1 xin1 rong2] (縊み党) پتلون چه دداسى ټوكر څخه جوړ شوې وې;ښكارې بخمل;لېكداره ټوكر
4. 灯心草
[deng1 xin1 cao3] (縊み) کان;(هغه نى وزمه بوټى چې بوريا تري جوړيږي);الا;الا کول;اوښتل;باولل;برتي کول;بريد;بهېر;بوس;بيروبار;بيړه;بيړه كول;په چټكۍ تلل;تادې;ترپله;تعجيل;تکه تيارکه;تل ته More…
5. 灯泡
[deng1 pao4] (縊獁) (پياز);(كلوب);(لكه دنرګس پياز هو ږى او نورو);امپول;پړومبې;پوکڼاڼۍ;پولۍ;پياز;تڼاکه;څراغ;دبرېښنا ګروپ;غوټه;ګروپ;مټورۍ;نتړيکه;هر غونډارشى
6. 灯火管制
[deng1 huo3 guan3 zhi4] (縊恨) اغما;بې سدتيا;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;ګنسېدنه;ګنسېده;ګنګستوب;ګنګسېدنه
7. 灯盏
[deng1 zhan3] (縊辐) ډېوه
8. 灯笼
[deng1 long2] (縊泞) لاټېن;بلېنډه;پانوس;څراغ;ډيوه;فانوس;ګيس;لا نټين;لاټين;لالټين;ډېوه