Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炉子 炉床
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 炉子
[lu2 zi5] (膌) فير;(لكه خښتى په داش كې);ارواښاد;اسماني بلا;انداخت;انګار;اور;اور اخستنه;اور ور اچول;اور ور ته کول;اوراچول;اوربل;اورلګېدنه;باغي کېدل;بامبړه;بړانګه;بغاوت More…
2. 炉床
[lu2 chuang2] (膌) ګلخن;رغلى;جارغلی;چرګۍ;(كور);اټګی;اجاغ;اوتګی;اورغالى;اورغالی;بورجل;پنا;پناه ځای;پناه ګاه;تولۍ;دودکښ;دونکاچه;ديوالى بخارۍ;رغلی;ژغورځاي;سرپنا;سيله;ګولخن;کانون;نغرى More…