Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炖汤 炖肉 炖菜 炖锅
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 炖汤
[dun4 tang1] (蚖傣) (بخار);آبګوشت;اندېښنه كول;بوړ;پخول;په بړاس;پوري کول;ځومنه;دم كول;ساګيني;غورمه;قورمه;قورمه كول;کورمه;ورو ورو ايشول;ورو ورو پخول;تويول
2. 炖肉
[dun4 rou4] (蚖ψ) (بخار);آبګوشت;اندېښنه كول;بوړ;پخول;په بړاس;پوري کول;ځومنه;دم كول;ساګيني;غورمه;قورمه;قورمه كول;کورمه;ورو ورو ايشول;ورو ورو پخول;تويول
3. 炖菜
[dun4 cai4] (蚖垫) (بخار);آبګوشت;اندېښنه كول;بوړ;پخول;په بړاس;پوري کول;ځومنه;دم كول;ساګيني;غورمه;قورمه;قورمه كول;کورمه;ورو ورو ايشول;ورو ورو پخول;تويول
4. 炖锅
[dun4 guo1] (蚖羚) هانډۍ