Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炙烤 炙肉
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhi4 kao3 de5 ren2] (疦) سور كوونكى كبابوونكى;وريتو ونكى
2. 炙肉
[zhi4 rou4] (ψ) بوړ;تلونه;الوويول;الوى;الوی کول;الېيل;اور ور اچول;اور ور ته کول;تغنول;تلول;ټنډورول;ټنډورونه;جزول;جغدي;جوغدي;ډاډه کول;سره كول;سوځل;سور More…