Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炫耀
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 炫耀
[xuan4 yao4] (模) (ښودنه);پرېټ;پرېډ;پلنول;تېرندود;څرګندول;خپرول;رډول;رسم ګذشت;رسم ګذشت تېرېدل;زيانونه;ښكاره كول;ښکاره کول;ښکارونګ;ښکارونه;سمسره;ښودل;ښودنه;شوارول;ظاهرول;غوړول;قواعد;ګوته;(ور More…