Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炸弹 炸药
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 炸弹
[zha4 dan4] (紆) بم;بم اورول;بم غورځول;بمباردول;بمباري
2. 炸药
[zha4 yao4] (媚) باروت;چاودونكى ماده چه تېزابو او ګلسرين څخه جوړيږى;دارو;دينا ميټ;ديناميت;ډيناميټ;رنجک;سرنګ وهل;سورنګ;(په);الوزول