Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烤干 烤架 烤炉 烤面
烤炉
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 烤炉
[kao3 lu2] (疦膌) تودنې;اورتون;اورغالى;بټ;بټۍ;تنور;جارغالی;جارغلی;داښ;داش;دېګدان;رغلى;ګلخن;کغالی;توښۍ;کانون;سټوپ;کوغاتی