Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烤干 烤架 烤炉 烤面
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kao3] (疦) الوی کول;تغنول;ټنډورول;جګړه;ډاډه کول;رټېدل;سره كول;سره كېدل;شخړه;شور ماشور;کبابول;لوغول;لوغيدل;ورتول;ورېتول;وريتول;سورېدل
2. 烤干
[kao3 gan1] (疦) الوى كول;الوی کول;تغنول;ټنډورول;ډاډه کول;سوزول;ګارول;کبابول;منډو;نينې كول;وچول;وريتول;وريتېدل
3. 烤架
[kao3 jia4] (疦琜) الوويول;الوی کول;الېيل;تغنول;تلول;ټنډورول;جزول;دكباب سيخ;ډاډه کول;سلامت وريت;کباب;(تندوري);کبابول;هغه خونه چې هلته وريت شوى خواړه خوړل كيږى;جعفري;الوويل;برشته
4. 烤炉
[kao3 lu2] (疦膌) تودنې;اورتون;اورغالى;بټ;بټۍ;تنور;جارغالی;جارغلی;داښ;داش;دېګدان;رغلى;ګلخن;کغالی;توښۍ;کانون;سټوپ;کوغاتی
5. 烤面包
[kao3 mian4 bao1] (疦难) الوى كول;الوی کول;الويېدل;برشته ډوډۍ;تغنول;تودول;ټنډورول;ټوسټ;دچاپه سامتي دجام دپورته كولو عمل;دچاپه سلامتي جام پورته كول;دچاپه سلامتي ږغ;ډاډه کول;كرپنده ډوډۍ;كرپندى More…