Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烫伤
烫伤
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 烫伤
[tang4 shang1] (縎端) اور ور اچول;اور ور ته کول;اېشول;ايشول;په بړاس او سرو اوبلنو شيانو سوځيدل;جوش ورکول;ځوښول;ځوښېدل;خوټکول;خوټول;خوڅول;سوځل;سوځيدنه;سوزول;ګرمول;سوځونه;جوشول ◊ More…