Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
焊料 焊机 焊药 焊锅
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[han4] (綵) پتلېزول;پتلېزېدل;ټانکه;ټانکه کول;قلعى;كوشير كول;کوشير;کوشيرول;کوشيرونه;کوشيرېدل;کوشيرېدنه;لېم;لېمول;لېمېدل;ليم;ليم كول;ويلډينګ کول;کوشېرول;جنګيالى;سرتېرى;عسكر;عسكري كول
2. 焊料
[han4 liao4] (瞜) پتلېزول;پتلېزېدل;ټانکه;ټانکه کول;قلعى;كوشير كول;کوشير;کوشيرول;کوشيرونه;کوشيرېدل;کوشيرېدنه;لېم;لېمول;لېمېدل;ليم;ليم كول;ويلډينګ کول;کوشېرول;جنګيالى;سرتېرى;عسكر;عسكري كول
3. 焊机
[han4 ji1] (瞜诀) کوشيروونکی
4. 焊药
[han4 yao4] (瞜媚) بالاپوش;پالاپوښ;پټ;پنڅه;پوړ;پوښ;پوښل;پوښول;جاکټ;جرابۍ;دڅارويو پوټكى او پت;طبقه;قشر;ګدلۍ;كورتۍ;کنځول;کوټ;کورتۍ;کونسترګی;لېږګی;لېوول;ورګ;ډبل کوټ;کرته;محفظه;تپل
5. 焊锅
[han4 guo1] (瞜羚) بې ځايه هڅه كول;بې مهارته رغوونكى;ټټار;چټي په كار پورې نښلېدل;ګرځند;كوشير ګر;مسګر;ناقابله جوړوونكى