Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
煤气 煤炭 煤矿 煤船 煤饼
煤炭
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 煤炭
[mei2 tan4] (费) تارکول;د ډبرو سکاره;دډبرو سكاره;دډبرو سكاره برابرول كول;سكاره كېدل;سکور;سکورکاڼی;کولا;کوله;هوى;سکاره;کويله;تيږه