Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
照亮 照常 照批 照料 照明 照相 照耀
照相机
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhao4 xiang4 ji1] (酚诀) کمره;کېمره;خونه;دپاپ دخزانې خونه;دعكاسۍ كمره;دقاضى دكښيناستو خونه;کامره;عکاسي;دقاضيانو ځانګړى دفتر ;شورا;هسپانيا او څو نورو هيوادونوكې);ولسي جرګه