Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
熊熊 熊穴 熊窝 熊蜂
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xiong2] (旱) يږ;خرس;(ايږ);(لكه شهادت);(لكه يوه علامه چه څوك دځان سره وګرځوى);استحصالول;ايږ;بالو;بچی راوړل;بچی زېږول;په غاړه اخيستل;پېځل;پېڅل;پيڅه کول;تحملول;تولدول;تېرول;چالياز;حاضرېدل;ځرول;ځو More…
2. 熊熊
[xiong2 xiong2] (旱旱) بدمست;بدمستي;حاد;څپې څپې;سوځند;سوزان;سېځونکی;شڼا;غوسه شوی;ډکه ناک;ترنکي ◊ [xiong2 xiong2] (旱旱) بلاند;بې ترتيبي;پېيل;تربتونه;جلبلي;حاد;ځلبلي;خو More…
3. 熊穴
[xiong2 xue2] (旱マ) (دوحشى ژوو);بستر;بستره;پالنګ;ټاټوبى;چپرکټ;ځاله;درواغجن;کاوچه;کټ;کاز;غار
4. 熊窝
[xiong2 wo1] (旱痕) (دوحشى ژوو);بستر;بستره;پالنګ;ټاټوبى;چپرکټ;ځاله;درواغجن;کاوچه;کټ;کاز;غار
5. 熊蜂
[xiong2 feng1] (旱噶) غالبوزه;غمبسه;بمبره;توربمبر;غټه غومبسه;لولکی;ډنډاره;ډمبره;ډمېره;مچۍ