Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
爱吵 爱吹 爱国 爱情 爱慕 爱沙 爱游 爱的
爱国 爱国主 爱国者
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 爱国
[ai4 guo2] (稲瓣) قام پرور;هېواد پالنيز;وطن پالونكى;ولس دوست;وطن پرست;دهيوادپالنې;هيوادپال;هيوادپالونكى
2. 爱国
[ai4 guo2] (稲瓣) وطن خواهي;ملت دوستي;وطن پرستي;هواددوستي;حب الوطن;قام پرستي;قام پروري;قوم پرستي;هېواد پالنه;هېوادپالنه;وطن پالنه;وطنپالنه;وطنپرستي;وطنخواهي;وطندوستي;وطنيت;حميت;هيوادپالنه
3. 爱国主义
[ai4 guo2 zhu3 yi4] (稲瓣竡) وطن خواهي;ملت دوستي;وطن پرستي;هواددوستي;حب الوطن;قام پرستي;قام پروري;قوم پرستي;هېواد پالنه;هېوادپالنه;وطن More…
4. 爱国者
[ai4 guo2 zhe3] (稲瓣) وطن خواه;قام پرور;هيواد پال;وطن پالونكى;وطن پرست;وطنپال;وطنپرست;وطنخواه;وطندوست;فدائي;هيوادپال