Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
牢牢 牢狱
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 牢牢
[lao2 lao2] (╟╟) په ټينګه;په كلكه;ټپ;ټينګه;(په);چور;ساپټ;سروب;سکټ;راسخ
2. 牢狱
[lao2 yu4] (╟夯) څوكۍ;مورچل;وړه تاڼه;يو وړوكى تعمير چه دمدافعې لپاره كار ترې اخيستل كيږې;برج