Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
牧人 牧师 牧羊 牧草 牧马
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mu4 ren2 de5] ()   كشيشى;شپني;كليوالى شعر;كليوالي;کوچياني;ملايى
[mu4 shi1 zhi1 zhi2] (畍ぇ戮) امارت;حکمراني;حکومت;دكشيشانو ډله;سرکار;كابينه;کابينه;مرسته;وزارت;وزارتخانه );وزيري;وزيران
3. 牧师公寓
[mu4 shi1 gong1 yu4] (畍そ碕) حجره دكشش وېره
4. 牧羊女
[mu4 yang2 n?] (ο) ګوروانه;غوبنه;ګډبنه;شپنه;زاګۍ;ګډبه;ګډينه;لېربنه
5. 牧草地的
[mu4 cao3 di4 de5] () چمن
6. 牧马者
[mu4 ma3 zhe3] (皑) مناقشه كوونكى