Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jian4] (辖) تکيوان;څپره;اتکا;پايه;پشتيباني;تشويقول تقويه كول;تكيه;تكيه وركول;تکيه;جانبداري;جراءت وركول;جنبه;خرسن;دستک;رکن;ساتل;ستن;ستنه;سيله;شاټينګي;مرستى;ملاتړ;ويشه;اچه;پشتي;قوام;اړم;پشت