Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮
狂欢 狂欢节
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 狂欢
[kuang2 huan1] (╣舧) پام غلطول;چړچې;چړچې كول;چړچې کول;چړچې وهل;خوند اخستل;دخوښۍ نارې;دخوښۍنارې وهل;دخوشالۍنه يوڼكى وهل;سات تېرول;سات تېري;ساعت تېری کول;عيش کول;غمغلطي;غورغوشت
[kuang2 huan1 jie2] (╣舧竊) سات تېرى;کارنیوال;مېله